Skoter

Upplev suverän backcountry-åkning i ett av Sveriges mest snösäkra områden!
De snösäkra omgivningarna kring Saxnäs erbjuder en unik körglädje för dig som älskar friåkning och att köra snöskoter på ett aktivt sätt.

backcountry in Saxnäs, Marsfjäll Mountain Lodge - SwedenVi guidar allt från nybörjare till de mest extrema åkarna och försöker åka på så mycket friområden som möjligt. Våra guider har alltid järnkoll på var det är bäst åkning för tillfället och om du har egna önskemål om vilken typ av åkning du vill ha så fixar vi det.

Backcountry snowmobiling in Saxnäs, Marsfjäll Mountain Lodge - SwedenÅkningen vi erbjuder består av skön myrsurf på puderdränkta vidder, skogsåkning uppför branter där din körteknik verkligen sätts på prov, branta raviner som får pulsen att rusa och hängdrivor med adrenalinstinna drop. Låter det underbart? - Det är det också!

Glöm dock inte att här gäller frihet under ansvar då vi värnar om att få behålla vår underbara friåkning. Givetvis tar vi dig även med på lugnare turer om du så önskar. Kanske ut på en eller flera pimpelsjöar där vi kan fiska, mysa och njuta av en god lunch ute i det fria.

Backcountry snowmobiling in Saxnäs, Marsfjäll Mountain Lodge - SwedenVi tar dig dit inga
andra guider tar dig!

 

Ledavgift

Dag: 150kr
Vecka: 500kr
År: 750kr

 

Vill du hyra skoter så kontakta South Lapland Snowmobile som ansvarar för skoteruthyrning i Saxnäs på telefon 070-688 45 51. Deras utbud av maskiner ser du på deras webb: www.southlaplandsnowmobile.com.

Vi uppskattar att ni respekterar skoterleder och kalhyggen samt de förbudsområden vi har och det jobb som läggs ner för att hålla lederna fina samt att ni tar det lugnt om ni passerar skidåkare/gående.  Vi vill självklart att Saxnäs skall bli bäst på skoteraktiviteter. Det blir vi om ni hjälper oss! Vi har så många fina friåkningsområden runt om oss vilket vi tar förgivet att ni sköter er på.

Snowmobile in Saxnäs, Marsfjäll Mountain Lodge - Sweden

Regler och Bestämmelser

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar enligt terrängkörningslagstiftningen. Körning kan också regleras enligt annan lagstiftning, såsom lokala trafikföreskrifter.

Du får inte köra överallt

Det är i huvudsak tillåtet att i Sverige att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon. Men det finns undantag från den regeln:

• Generellt förbud gäller för körning på sådan mark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Förbud gäller även på övrig skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Det är också förbjudet att köra över jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte föreligger någon skaderisk.

• I fjällen finns 16 stycken s.k. regleringsområden. Områdena är klassificerade i A-, B- och C-områden. Körning inom regleringsområde får endast ske på allmän skoterled.

• Det kan också vara förbjudet att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl.a. friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda sådana förbud.

På Fjällsäkerhetsrådets hemsida finns karta över regleringsområden.

Skoterleden

Snowmobile in Saxnäs, Marsfjäll Mountain Lodge - Sweden

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och information om lederna finns hos länsstyrelsen (se nedan).
En allmän skoterled är en led som antingen länsstyrelsen eller kommunen anlägger och har driftsansvar för.
Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.
Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du efter den leden kör säkrast och stör minst. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

Det är inte förbjudet att köra snöskoter på andra leder än skoterleder. På en del leder ska du samsas med skidåkare, vilket ställer extra stora krav på hänsyn. Lätta på gasen och håll bred marginal när du passerar skidåkare. Du har alltid väjningsplikt mot skidåkare och fotfolk, även på skoterleder. På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken. Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

Innebörden av de här märkena måste du känna till:

Du är själv skyldig att ta reda på vad som gäller. För det mesta brukar det framgå av skyltar. Annars kan du vända dig till Polisen eller länsstyrelsen för upplysningar.

Allmän och enskild väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg annat än när man ska korsa vägen, eller kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, också om vägen är oplogad. På en enskild väg utan statsbidrag avgör vägens ägare om trafik med motordrivna fordon, eller visst slag av motordrivna fordon, ska vara tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke "eller på annat tydligt sätt". (Trafikförordning 10 kap. 10 §). Det kan vara en bom över vägen, men en hemmagjord skylt måste också respekteras. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter.

Åldersgränsen för att få köra snöskoter är 16 år. Dessutom krävs traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med detta datum. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim. Från Vägverket får du detaljerad information om trafikregler och andra bestämmelser om snöskoter. Naturvårdsverkets folder PDF Med snöskoter i naturen (pdf, 278 kB) innehåller tips och en sammanfattning av vad som gäller för körning med snöskoter.

Källa: Naturvårdsverket

Påföljder

Här finns en tabell med olika belopp på böter som du kan få när du framför din skoter. Bl.a om du har dold reg.skylt eller kanske skjutsar nån över vägen. Då kan det bli dyrt. Så se till att din skoter verkligen är registrerad etc.

Olovlig körning 1.200:- (indragning av körkortstillstånd)
Rattfylleri Dagsböter: (indragning av körkortstillstånd/körkort)
Tagande av olovlig väg 600:-
Brukande av avställt fordon 800:-
Brukande av oreg. Fordon 800:- (om det inte gäller ett intygat skrotat fordon,
detta medför åtal för osant intygande)
Medtagande av Passagerare vid färd på väg 600:-
Fortkörning

Max 70 km/tim upp till 10 km överskridande 800:-
därefter för varje på börjat
5 km/tim 200:- Max belopp 2.000:- (Hastighetsöverskridande över
40 km/tim medför automatiskt åtal)
Max 50 km/tim vid 51 km/tim 1000:- annars lika med 70 km/tim
Max 30 km/tim Lika som för 50 km/tim

Åsidosättande av Stopplikt 600:- (är brottet grovt renderar det åtal)
Avsaknad av Reg.skylt 400:-
Dold Reg.skylt 300:-

 

Fr.o.m. 2000 – 01 – 01 måste föräldrar och ägare av terrängskoter se till att barn som inte äger rätt att framföra terrängskoter ej har möjlighet att nyttja detta, d.v.s. göra fordonet obrukbart med byglar eller lås genom matta eller skidor. Vägverket säger i sitt uttalande att det inte skall gå att säga att barnet tog skotern olovandes, det är föräldrarna och ägarna som kommer att belastas om skotern inte är fastlåst eller gjord obrukbar. (det skall vara svårt att komma iväg med skotern)

Facebook Twitter Google+
×

Log in